Koliko nas bebe razumiju


Prve riječi se obično javljaju oko prvog rođendana. Prve riječi vašeg djeteta su gotovo uvijek obilježja – imena ljudi, životinja ili stvari koje su važne i poznate.

Bebe – Često su ove rane riječi teško razumljive, jer djeca mijenjaju ili izostavljaju pojedine glasove. Vaše dijete polako dodaje nove riječi, jednu ili dvije mjesečno. bilježja – imena ljudi, životinja ili stvari koje su važne i poznate.

Ipak, njegov kapacitet pohranjivanja i razumijevanja novih riječi je ogroman. Iznenada, ono će raspolagati izvjesnim brojem potpuno novih riječi. Na primjer, dijete koje zna samo 10 riječi sa 18 mjeseci starosti, vjerovatno će do drugog rođendana raspolagati sa rječnikom od 200 riječi.

Nakon drugog rođendana već je teško brojati nove riječi koje djeca nauče, jer ih veoma brzo akumuliraju. Djeca uče riječi obraćajući pažnju na sve stvari.

Krug riječi okružuje svaku uobičajenu aktivnost u životu vašeg djeteta. Riječi se uče kroz ponavljanje asocijacija na pamet i njegov naziv. Na primjer, možete reći «mlijeko» svaki put kad ga sipate u čašu

Ono je potpuno drugačijeg ukusa nego bilo šta drugo i kad vaše dijete ispusti sličan zvuk sa ispruženim ručicama – dolazi do pijenja mlijeka.

On uči riječ zato što je često ponavljana u vezi sa mlijekom. Kada želi mlijeko on brzo uči da je najbrži način da ga dobije izgovaranje riječi.

Ovaj uzbudljivi razvoj se izgrađuje i proširuje različite načine na koje komunicirate sa njim od kad je bio majušna beba. Djeca imaju jak urođeni nagon da uče da govore.

Vi samo treba da obezbijedite mnogo prilika za slobodan tok konverzacije na bilo kojem nivou koji je prijatan za dijete. Kada djeca počnu koristiti riječi, oni se vesele kad ih drugi razumiju i direktno odgovaraju.

Do 12 mjeseci

 • Pojačano obraća pažnju na govor i okreće se prema izvoru zvuka
 • Odgovara na jednostavne verbalne zahtjeve
 • Odgovara sa «ne»
 • Kaže «tata» i «mama»
 • Pokušava imitirati riječi
 • Odgovara na jednostavne verbalne zahtjeve
 • Odgovara sa «ne»
 • Kaže «tata» i «mama»
 • Pokušava imitirati riječi

Do 18 mjeseci

 • Govori pet i više riječi
 • Razumije više od 50 riječi
 • Koristi jednostavne fraze

Do 2 godine

 • Govori više od 50 riječi
 • Pokazuje na predmete kada ih imenuje
 • Prepoznaje imena poznatih ljudi, predmeta i dijelova tijela
 • Koristi rečenice od dvije do četiri riječi
 • Prati jednostavna uputstva
 • Ponavlja riječi koje je čulo u konverzaciji

Do 3 godine

 • Prati komande od dvije – tri riječi                                                                                       
 • Prepoznaje i identifikuje skoro sve zajedničke riječi i slike
 • Razumije većinu rečenica
 • Razumije fizičke odnose (“na,” “u,” ispod”)
 • Koristi rečenice od četiri-pet riječi
 • Zna reći svoje ime, koliko ima godina i pol
 • Koristi zamjenice (“ja,” “ti,” “meni”, “oni”) i neke množine (“auta,” “cuke,” “mace”)
 • Nepoznati ljudi mogu razumjeti većinu njegovih riječi