Ljubavi može i nemoguće

two

Na kraju jednog polja stajaše Ljubav i Samoća i posmatraše mladi zaljubljeni par.
Samoća reče Ljubavi:
– Kladim se, da ću ih rastaviti.
Ljubav uzvrati:

– Sačekaj samo malo! Daj mi šansu da provjerim samo jednu stvar kod njih,
a poslije toga možeš da odeš kod njih koliko god hoćeš puta.

Samoća se složi sa tim. A Ljubav se približi zaljubljenima,
dodirnu ih, pogleda ih u oči i spazi u njima sjaj.
Vrati se nazad i reče Samoći:
– Hajde, sada je red na tebe!
– Ne, – odgovori Samoća – Sada ništa ne mogu da napravim,
sada su njihova srca ispunjena ljubavlju.
Doći ću malo kasnije.