Prepoznavanje darovitog djeteta

Exellent idea, kid with illustrated bulb above his head

Postoje različiti pristupi u definiranju darovitosti, općenito darovitost bi se mogla odrediti kao sklop osobina koje pojedincu omogućuju da postiže izrazito iznad prosjećan rezultat u aktivnosti kojom se bavi. U prepoznavanju darovitog djeteta stručnjaci koriste dvije osnovne skupine metoda: testiranje i procjenjivanje. Prva metoda odnosi se na mjerenje osobina darovitih primjenom standardiziranih testova. Najstariji i najučestaliji su testovi inteligencije, od kojih se u svrhu ispitivanja darovitosti koristi Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). U drugoj metodi stručnjaci procjenjuju razvijenost djetetovih osobina (sposobnosti, crte ličnosti, interesi, motivacija i sl.). U procjenjivanju djetetovih osobina mogu sudjelovati svi oni koji mogu opažati njegovo ponašanje. Stoga se u procjeni najčešće koriste zapažanja roditelja i izvješća nastavnika.

Ako roditelji prepoznaju neki talent još prije nego dijete krene u školu, to može imati vrlo dobar, čak presudan utjecaj na pripremu djeteta prije polaska u prvi razred te na snalaženje djeteta u školi. Ukoliko je dijete zaista darovito, a nije na vrijeme detektirano kao takvo može doći do poteškoća u djetetovu ponašanju i prilagodbi na školski sustav koji je, nažalost baziran na obrazovanje prosječnog učenika. Neprilike mogu početi u prvom razredu i to u slučaju kad se od darovitog djeteta očekuje da uči o stvarima koje ono već dobro poznaje. Djetetu će najvjerojatnije biti dosadno, postat će frustrirano, suprotstavljat će se nastavniku ili će se povući u sebe, vršnjaci takvo dijete najvjerojatnije neće dobro prihvatiti te može doći do sukoba, pa nakraju dijete koje je darovito može biti okaraktrerizirano kao problematičan učenik.

Okolina najčešće ima velika očekivanja od djeteta koje je darovito pa to može predstavljati dodatan problem.

Kako roditelj može  prepoznati potencijalno darovitog predškolca? Prvi znak je obično visoka razina znatiželje, ali treba obratiti pažnju i na razvoj djeteta na tri osnovna područja:

shutterstock_34526482[1]Dijete, u usporedbi s vršnjacima, pronalazi nove načine  korištenja igračaka, daje maštovita rješenja na konkretne probleme i kreativnije pristupa različitim aktivnostima.

Ima izrazito razvijenu grubu i  finu motoriku i posjeduje sposobnost savladavanja većih motoričkih  zadataka s lakoćom.

Dijete u ranoj dobi raspolaže velikim vokabularom, sposobno  je slagati duge i složene rečenice, brzo uči i ima dug raspon pažnje.

Darovito dijete vrlo rano nauči čitati te pokazuje sposobnosti rješavanja osnovnih matematičkih operacija, strastveno se zanima za pojedine teme, vrlo je živahno i izuzetno brzo uči. Roditelje, odgojitelje i nastavnike zasipa s mnogo pitanja na koja nije lako odgovoriti. Pri radu s darovitom djecom jako je važno osigurati mu programe koji najbolje odgovaraju stupnju razvoja pojedinog djeteta, njegovim interesima, potrebama i sposobnostima.

Roditelji koji primijete znakove darovitosti kod svog djeteta, trebaju se obratiti stručnjaku, najčešće psihologu, koji će testirati dijete standardiziranim testovima. Ako se potvrdi djetetova darovitost u nekom području, roditelji bi se trebali raspitati o kvaliteti pojedinih škola u blizini mjesta stanovanja. Idealno bi bilo dijete upisati u školu koja ima obučen kadar za rad s darovitom djecom i koja provodi obrazovne programe namijenjene darovitoj djeci, a to nažalost nemaju sve škole. Radi li određena škola po posebnom, obogaćenom programu za darovitu djecu roditelj može saznati u razgovoru s pedagogom škole.

Children & Young People’s Workforce Level 2 Certificate

Children & Young People’s Workforce Level 2 Certificate

Cijena: £15.73

Preračunajte cijene s našim konverterom valuta (u sidebaru)

Saznajte više kako kupovati na AMAZONU