Pripremite dijete za školu

Škola

Priprema za školu
Do polaska u školu, i u porodici i u dječjem vrtiću igra je osnovno zanimanje djeteta. Međutim, kad pođe u školu, rad u školi zahtijeva od djeteta veće napore za koje mora biti i psihički i fizički pripremljeno. Danas dijete počinje polaziti školu sa 6 godina života.
Najbolja je priprema za školu, ako dijete prije toga pohađa dječji vrtić. Danas već mnoga djeca prije polaska u školu upoznaju osnove čitanja i pisanja, poznaju neke odnose u količinama, razvijen im je i obogaćen način izražavanja, imaju razne radne navike, tako da i polazak u školu ne predstavlja neku poteškoću, već radost koju dijete s nestrpljenjem očekuje.
Učenik mora i u obitelji imati svoj točno određen dnevni režim i raspored rada. Roditelji trebaju nadzirati rad, sport i zabavu učenika i paze da redovno izvrši svoje školske obaveze. Učenik mora osjećati odgovornost da ne zakasni u školu.Škola
Učenik mora biti samostalan, te voditi brigu o osobnoj higijeni i drugim obavezama. Dobro je da učenik kod kuće ima svoje mjesto za rad. Potrebno je da dijete, uz obaveze u školi i obitelji, ima vremena i za igru i razna zanimanja, kao i svoje slobodno vrijeme.Škola
Roditelji moraju pomoći djeci u izradi školskih zadaća i pokazati im kako treba učiti neki predmet, da se utroši što manje vremena a postigne što bolji razultat.Roditelji moraju bodriti dijete da savjesno izvrši svoje obaveze prema školi.


Roditelji moraju svakog dana kontrolirati rad svoga učenika. Roditelji moraju s nastavnicima razgovarati o karakteristikama svoga djeteta, kako bi pojedini nastavnik znao pronaći i pravilan odnos prema pojedinom učeniku.Škola
Nepravilnim postupcima pojedinih nastavnika ili prevelikom strogošću roditelja, dijete se boji škole i počne izbjegavati polazak škole. Učenika treba priviknuti da u nastavi bude pažljiv i da što više iskoristi nastavni sat.
Roditelji i nastavnici moraju paziti da se učenik ne ponaša loše, da ne bude prespor u radu, da se ne svađa i ne tuče s prijateljima, da ne vara, da ne ironizira ili ne tiranizira druge, da se pravilno odnose dječaci prema djevojčicama i obratno.