Samopoštovanje kod djeteta školske dobi

samopoštovanje

Samopoštovanje je zapravo pozitivna ili negativna slika o sebi, to je način na koji vrednujemo ono što činimo, ono što jesmo i rezultate koje postižemo. Djeca koja imaju visoko samopoštovanje uspješnija su u školi i općenito u životu od onih čije je samopoštovanje niže. Što je samopoštovanje veće dijete će biti samouvjerenije, lakše će se snalaziti u interakciji s ostalom djecom i odraslima te će lakše donositi odluke jer upravo način na koji dijete sebe vidi značajno utječe na njegov rad, osjećaje i postignuća u školi. Nisko samopoštovanje kod neke djece može uzrokovati emocionalne probleme, a može doći i do depresije, maloljetničke delikvencije i drugih ozbiljnih psihičkih poremećaja.

muškarac otac obitelj djeca[1]

Osobine djeteta s visokim samopoštovanjem

Uspješno surađuje s vršnjacima i odraslima.

Zna donositi odluke.

Maštovito je.

Sigurno je u svoje sposobnosti.

Zadovoljno je onim što je učinilo.

Lako sklapa prijateljstva i uspješno se zabavlja samo ili u društvu s drugom djecom.

Veselo je i puno energije, koju često prenosi i na drugu djecu.

samopostovanje[1]

Osobine djeteta s niskim samopoštovanjem

Nije zadovoljno sobom.

Često se podcjenjuje i traži odobravanje drugih.

Ima negativno mišljenje o sebi.

Svoje neuspjehe pripisuje vlastitoj nesposobnosti, a uspjehe sreći.

Često je u sukobu s roditeljima.

Utjecaj roditelja na razvoj samopoštovanja djeteta je od presudne važnosti. Prve znakove razvoja samopoštovanja kod djeteta vidimo oko druge godine života i roditelj od tada sustavno treba raditi s djetetom na njegovu izgrađivanju. Neka djeca nisu sigurna da ih roditelji vole samo zato što im to ne govore dovoljno često ili su skloni djeci ukazivati samo na pogreške čime zapravo iskazivanje ljubavi pada u drugi plan jer je dijete povrijeđeno i misli da ništa ne čini dobro. Kada dijete učini nešto pogrešno roditelj mu treba dati do znanja da ga voli, ali da to ne znači da prihvaća njegovo pogrešno ponašanje. Osjećaj da je voljeno djetetu je izuzetno bitan. Zagrljaj, osmijeh i pogled odobravanja izrazi su ljubavi kojima roditelj treba poticati razvoj samopoštovanja kod svoga djeteta.