Što je akupunktura?

akupunktura

Akupunktura je jedna od metoda liječenja u tradicionalnoj kineskoj medicini. Provodi se ubadanjem tankih igala u određene točke na koži. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, stimuliranje tih točaka može ispraviti disbalans u protoku qi-ja kanalima poznatima pod imenom meridijani.

Qi (čita se: „Ki“) ili Chi („Či“) je aktivan princip koji je sastavni dio svakog živog bića. Često ga se prevodi kao životna energija, životna sila ili tok energije. Koncepti slični Qi-ju mogu se naći u mnogim kulturama, pod imenom Prana (Vedska filozofija), Mana (Havajska kultura), Lng (Tibetanski budizam) ili Vitalna energija u Zapadnjačkoj filozofiji.

POVIJEST AKUPUNKTURE

Povijest akupunkture počinje oko 2800. godine pr.n.e. u drevnoj Kini, za vladavine Huang-Dija poznatijeg pod imenom Žuti Car, koji je napisao knjigu Huangdi Nei Jing – „Unutarnji kanon Žutog Cara“. Taj je drevni kineski medicinski priručnik predstavljao temelj kineske medicine više od dva tisućljeća. Osnovna je ideja ovog kapitalnog djela sažeta u aforizmu „Bolje je spriječiti nego liječiti. Onaj tko čeka da se razboli da bi se liječio sličan je čovjeku koji je počeo kopati bunar tek pošto je ožednio.“
akupunktura1
Najveće službeno priznanje medicinska je akupunktura doživjela 1979. godine kada je komisija Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za tradicionalnu medicinu izjednačila akupunkturu sa svim priznatim metodama liječenja uz točno definirane indikacije i kontraindikacije.

Druga velika prekretnica u prihvaćanju akupunkture u zapadnom svijetu dogodila se kada su u studenom 1997. godine američki Nacionalni instituti za zdravlje (National Institutes of Health – NIH) izdali koncenzus o akupunkturnom liječenju zasnovan na kliničkim ispitivanjima te prihvatili akupunkturnu iglu kao službeno terapijsko sredstvo.
U Hrvatskoj je akupunktura značajnije prisutna od 1979. godine kad se iz Kine s edukacije iz akupunkture vratila grupa liječnika koja osniva Hvatsko društvo za akupunkturu te piše prve knjige iz akupunkture na našem jeziku.

AKUPUNKTURA U SUVREMENOJ MEDICINI I SVIJETU

Danas službena ili „zapadna“ medicina akupunkturu prihvaća kao jednu od metoda takozvane komplementarne medicine (uz fitoaromaterapiju, homeopatiju i kiropraktiku).

Komplementarnu medicinu obilježavaju duga tradicija, skladno nadopunjavanje sa službenom zapadnom medicinom i međusobno neisključivanje, tendencija k znanstvenom istraživanju načina djelovanja kao i objektivnom vrednovanju terapijskih rezultata.
akupunktura3
Danas se izvan Kine akupunkturom bavi više od 350 000 liječnika, sve se više primjenjuje u svakodnevnoj medicinskoj praksi te velikom brzinom raste i njena popularnost među pacijentima.

Koristi se i na bebama, a sve je popularnija primjena akupunkture i na životinjama, tj. u veterinarskoj praksi, što potvrđuje činjenicu da se ne radi o placebo efektu.

Objašnjenje djelovanja akupunkture ne može se razdvojiti od cjelokupne kineske filozofije i tradicionalne kineske medicine.

Njezine su glavne premise:
Holistički pristup čovjeku kao individui
Svrstavanje svih prirodnih pojava u pet osnovnih elemenata materijalnoga svijeta (drvo, vatra, zemlja, metal, voda).
Osnovni principi Yin-a i Yang-a čiji su sklad i ravnoteža preduvjet zdravlja i sreće.

Kineski koncept bolesti i zdravlja pretpostavlja da tijelom kruži vitalna energija Qi (Ki/Či) po točno određenim putevima koji se nazivaju kanalima ili meridijanima. Postoji dvanaest parnih simetričnih kanala koji pripadaju određenim organima, te još osam izvanrednih. Kanali su u komunikaciji s površinom kože na točno određenim mjestima – akupunkturnim točkama, te se manipulacijom na tim mjestima može utjecati na protok energije. Stimuliranjem pojedinih točaka u različitim kombinacijama liječnik uravnotežuje protok Qi-ja kroz tijelo.

Znanstvena istraživanja mehanizama djelovanja akupunkture započela su prije četrdesetak godina. Nepobitni učinci akupunkture na organizam pacijenta jesu analgezija, sedacija, homeostaza, stimulacija imunosnog sustava i pozitivni psihološki učinci.

TEHNIKE LIJEČENJA AKUPUNKTUROM

U svakom ciklusu tretmana akupunkturom potrebno je primijeniti individualan pristup svakom pacijentu. Prva je zadaća akupunkturologa dobro pregledati pacijenta, uzeti detaljnu anamnezu i proučiti dotadašnju medicinsku dokumentaciju. Zatim će liječnik-akupunkturolog odabrati koji će akupunkturni kanal/meridijan aktivirati i kojom kombinacijom točaka, zatim će odrediti koliko će tretmana biti potrebno te će nakon poboljšanja stanja odlučiti kad se tretman treba ponoviti.

Igle se postavljaju na dubinu od 0,5 do 8 cm, ovisno o lokaciji, a najčešće stoje od 15 do 30 minuta. Danas su u upotrebi jednokratne tanke igle od nehrđajućeg željeza. Dodatne metode stimulacije akupunkturnih točaka su:
Termoakupunktura (ili moksibustija)
Cupping (korištenje staklenih ventuza koje rade na principu stvaranja vakuuma)
Elektroakupunktura i
Laserska akupunktura

akupunktura4

JAPANSKA AKUPUNKTURA
Razlike između tradicionalne kineske i japanske akupunkture:
Veći naglasak na dodiru
Kako je u Japanu akupunktura bila profesija slijepih osoba, akupunkturolog koji prakticira japansku akupunkturu prije će opipati vaš abdomen nego pregledati vaš jezik. Dok je u Kini akupunktura usko povezana sa fitoterapijom, akupunktura u Japanu se nalazi više u okviru masaže te zahtijeva rafinirani osjećaj za dodir. Takav pristup ima za posljedicu puno više interakcije sa pacijentom i važnost povratne informacije koju pacijent pruža i time usmjerava tretman.

Ovo je osobito važno kod tretiranja djece i beba. U japanskoj akupunkturi iglice su puno tanje i pliće se ubadaju, tako da se ubod često niti ne osjeti. To nimalo ne umanjuje njezinu učinkovitost i snagu, ali je pogodnija za ljude koji su fizički slabi ili ne podnose igle.
Moksa (za termoakupunkturu) je velika.

Moxa je u obliku malih stožaca koji se izravno primjenjuju na koži. Zapale se mirišljavim štapićem i ostave se da gore dok pacijent ne osjeti toplinu, obično nakon nekoliko sekundi. Osjećaj topline i miris – većina ga opisuje ugodnim – doprinose osjećaju opuštenosti za vrijeme tretmana japanskom akupunkturom.