Čišćenje prostora u kojem boravimo biljkama

biljke

Na naš životni prostor, a onda i na nas, utječu i mnogi zvuci, kako oni unutar prostora, tako i oni vanjski.

Pojedini abrazivni zvuci djeluju posebno negativno, kao što je škripa vrata, zvuk rasklimanih prozora, neispravne instalacije  ili vodovod.. Takvi zvuci mogu kod čovjeka da izazovu stres i razdražljivost, isto kao i stalno prisutna gomila ‘normalnih zvukova’ kao što su: zvuci vozila u  saobraćaju, avioni koji prelijeću, kočnice automobila, ventilacija, lift i drugo…
Apsorbiranju loših zvukova i neutraliziranju njihovog negativnog efekta može pomoći postavljanje tapiserija ili goblema na zid.
Također može pomoći ii postavljanje svježe bilje, nikako suhe, u pravcu iz kojeg nam dolaze neprijatni ili dosadni zvuci.

biljke1

Zdrave biljke

Feng shui  kaže da ne postoji bolji način da se uravnoteži unutarnje sa vanjskim od držanja biljaka u svom unutrašnjem prostoru. Zdrave biljke su odličan dodatak životnoj energiji, prave injekcije životnosti koje ubrizgavamo uvijek tamo gdje nam nedostaje energije. Tako, ako nam ne ide dobro u ljubavi, postavimo biljku u  bagvu  Zemlja; ako nemamo dovoljno novca u polju Vjetar, ako nam nisu dobri odnosi sa starijima, onda je u pitanju bagvu Grom kojoj treba biljka… Prilikom odabira odgovarajuće biljke treba voditi računa o tome kakvog joj je oblika list, da li je biljka čvrsta ili fleksibilna, velika ili mala, ali najviše od svega treba imati u vidu svoj cilj, simboliku bagve koju želimo da liječimo kao i kulturološko značenje određene biljke na našem prostoru. Po pravilu, skoro sve biljke unose neku novu energiju u naš prostor i doprinose procesu poticanja aktivnosti unutar određene bagve.

biljke2

Biljke sa oštrim, izduženim ili bodljikavim listovima

Biljke sa oštrim, izduženim ili bodljikavim listovima, kao i one sa trnjem, ne treba uzgajati u malom prostoru. Kaktus nije za upotrebu po ćoškovima, jer i sam svojom bodljikavošću negativno utječe na okolinu. Suho cvijeće može da se koristi samo onda kada nema svježeg, iako nije preporučljivo. Plastične biljke treba također izbjegavati, osim u slučajevima ekstremnih alergija na bilje, a i tada se preporučuje pažljivo i minimalno korištenje.

Biljke koje izaberemo da uz njihovu pomoć liječimo svoj prostor trebaju biti zdrave, i o njima treba redovito voditi računa, inače mogu izazvati pomjeranje energetskih tokova, čak i negativni efekat. Bolesne biljke treba liječiti, ili ih zamijeniti zdravim.
Ne postoji biljka koja bi se mogla preporučiti kao univerzalna. Odabiranje odgovarajuće biljke za naš prostor ostavljeno je našoj ličnoj intuiciji. Ako želimo da aktiviramo bagvu Zemlja – odnosi, ljubav, onda u toj oblasti postavimo biljku koja u našoj kulturi simbolizira ljubav. Vodimo računa o tome da se radi o oblasti koja favorizira bujnost i plodnost, pa iz toga zaključimo kakva treba biti biljka koja će izliječiti bagvu Zemlja.

Biljke (lat. Plantae) su glavna grupa koja sadrži 642 porodice i 17. 020 rodova (genera) (bez algi), uključujući i organizme kao drveće, cvijeće, bilje i paprati.

Aristotel je podijelio sve žive stvari među biljkama, koje se ne miču ili imaju osjetljive organe i životinje. U sustavu podjele po Linnaeusu oni postaju: biljke – carstvo Vegetabilia (kasnije Plantae) i životinje – Animalia. Nakon toga postalo je jasno da carstvo Plantae sadrži nekoliko međusobno povezanih grupa zajedno s gljivama i nekoliko vrsta alga koje su uvrštene u novo carstvo.

Bez obzira na to one se i dalje često smatraju biljkama u mnogim kontekstima.

Doduše, svaki pokušaj da se biljke smjesti u samostalnu grupu doživio je neuspjeh, zbog toga što su biljke nejasno definirane prema pravilima koja postavlja moderna klasifikacija (sistematika).