Feng shui – uređenje dječje sobe

Dječje sobe

Uređenje dječje sobe po feng shuiu najbolje je primjenjivati od početka, dakle od rođenja djeteta. Soba mora biti po mjeri djeteta što znači da djetetu mora osigurati osjećaj sigurnosti, privatnost i zaštitu.

Kako dijete odrasta tako se mijenjaju njegove potrebe pa je preporučljivo svakih nekoliko godina preurediti sobu i unijeti u nju neke nove detalje. Nakon što ste odabrali prostoriju koja će biti dječja soba, upustite se u krečenje zidova. Boju zidova odredit ćete prema strani svijeta na kojoj se soba nalazi. Ako je soba na sjeveru odaberite plavu boju, sobu na južnoj strani oličit ćete bojom breskve ili narančastom bojom, ako je soba na istoku trebala bi biti zelena, dok sobu na zapadnoj strani trebate oličiti oker ili žutom bojom.

djecja-soba-uredjenje[1]

Kada okrečite sobu na red dolazi namještaj. Nikako se ne preporučuje težak i masivan namještaj tamnih boja jer jako usporava energiju. Osnovni i najbitniji dio namještaja u dječjoj sobiu je krevet.  On mora djelovati stabilno i imati povišeno, puno uzglavlje. Krevet treba biti uzglavljem naslonjen uz zid te tako postavljen da dijete može vidjeti ulaz u sobu. Pozicije kreveta ispod prozora ili na sredini sobe nisu povoljne. Prostor ispod kreveta je najprikladnije ostaviti prazan. . Za spremanje igračaka i knjiga  najpovoljne su lagane kutije i sanduci na podu, police te mali ormarići. Radni stol ne smije biti ni prevelik ni premali, a nipošto ne smije biti nestabilan. Radni stol najbolje je postaviti blizu prozora kako bi osigurali prirodnu rasvjetu. Nakon što ste rasporedili namještaj, trebate aktivirati pojedine sektore ovisno o potrebama koje imate. Postavljanjem kristala na sjeveroistok sobe aktivirat ćete sektor obrazovanja, ovo je preporučljivo ako imate školarca. Ako želite poboljšati zdravstveno stanje djeteta aktiviranjem sektora zdravlja, najbolja je sliku breskvina drveta s cvjetovima i plodovima koja donosi otpornost postaviti na istok sobe.