Homeopatija – koje bolesti liječi

Homeopatija - koje bolesti liječi

Homeopatija može liječiti sve zdravstvene probleme koji se mogu javiti kod čovjeka. To naravno ne znači da će sve i izliječiti, jer kao nijedan drugi medicinski sustav ni homeopatija nije svemoguća. U homeopatiji nije moguće dati prognozu liječenja samo na temelju dijagnoze, kao što je to slučaj u klasičnoj medicini. Zašto je to tako?

Što liječi homeopatija?

Homeopatija ne liječi bolest u klasičnom smislu riječi, nego poremećenu energiju čija je ta bolest samo manifestacija, a da li će se energija izbalansirati i da li će doći do ozdravljenja ovisi o mnogo faktora. Na prvom mjestu to je konstitucija samog čovjeka, njegova naslijeđena i stečena predispozicija za bolesti (mijazmi), uvjeti pod kojima živi, tj.postoje li održavajući faktori bolesti.Drugim riječima, da li će se netko izliječiti ovisi više od samog bolesnika nego od bolesti od koje boluje. Pored toga, svakom čovjeku se pristupa kao jedinstvenoj individui i iako on može imati sličnu, on nikako ne može imati istu bolest kao neko drugi, pa je za homeopatu pogrešno reći da je takve slučajeve već imao i da na temelju njih može predvidjeti tok i prognozu liječenja.

Kako odabrati pravi homeopatski lijek?

Ako nam je u potpunosti poznata homeopatska filozofija shvatićemo da je pitanje da li homeopatija liječi neku određenu bolest pogrešno formulirano, tj.nema smisla jer homeopatija ne liječi bolest nego čovjeka. Preciznija prognoza se ipak može dati, ali tek nakon što se vidi kakvi su efekti prvog lijeka. Pravilna interpretacija promjena nakon prvog lijeka je od značaja za prognozu u homeopatiji koliko i dijagnoza u klasičnoj medicini.

Kod kojih bolesti pomaže homeopatija?

Zbog svega ovoga pogrešno je reći koje bolesti homeopatija liječi, a koje ne, ali ako pogledamo statistike jasno možemo vidjeti gdje homeopatija pokazuje dobre rezultate, a to su: kožne bolesti, alergije, glavobolje i vrtoglavice, bolesti sistema za disanje, bolesti probavnog sustava, ginekološki problemi, endokrini problemi,nesanice,poremećaji rasta, razvoja i ponašanja kod djece, mentalno – emotivne probleme nastale uslijed stresnog načina života, kao i posljedice svih vrsta stresova sve bolesti koje su klasificirane u klasičnoj medicini kao psihosomatske bolesti
nejasna stanja koja se ne mogu staviti ni pod jednu dijagnozu i samim tim se ne mogu ni liječiti klasičnom medicinom

Ovo je samo dio zdravstvenih problema koji se liječe homeopatijom. Dijapazon bolesti koje se mogu liječiti homeopatijom je mnogo širi i obuhvaća i kompleksne bolesti tipa sistemske bolesti.Homeopatijom se mogu liječiti svi uzrasti, od rođenja do najstarijeg doba, bez izuzetka.