Homeopatski lijekovi

Lijekovi

Homeopatski lijekovi su energetski lijekovi i svi su prirodnog porijekla, najčešće biljnog, životinjskog ili mineralnog. Oni u sebi nose energiju, a ne materiju, i rade na principu interferencije (spajanja) energija, a ne na principu biokemijskih reakcija, kao što je slučaj sa klasičnim lijekovima. Homeopatski lijekovi se proizvode u homeopatskim ljekarnama.

Odgovarajući (pravilno izabran) homeopatski lijek nema štetnih nuzefekata kao što to može biti slučaj s klasičnim lijekom, ali treba znati da neodgovarajući (pogrešno izabran) homeopatski lijek može naškoditi čovjeku, ukoliko je on prijemčiv za njega.

Sa druge strane, homeopatski lijekovi imaju pozitivne nuzefekte, a to su bolji imunitet, povećana energija, veća psihička stabilnost, kao i određene pozitivne mentalne promjene u samoj ličnosti. Spomenute pozitivne promjene se ne mogu osjetiti preko noći, s obzirom na to da homeopatija nije “instant” liječenje, nego je za proces ozdravljenja potrebno znatnije vrijeme, pošto se radi o dubinskim promjenama koje se odvijaju unutar našeg bića. Ovo će nam biti jasnije ako uzmemo u obzir i to da naše trenutno zdravstveno stanje ne predstavlja rezultat ovog dana, niti protekle nedjelje, nego svih godina našeg života.

Homeopatski lijek nije, kao što je to slučaj s klasičnim lijekom, lijek za bolest, nego lijek za čovjeka. Ne postoji homeopatski lijek za bronhitis, psorijazu, alergiju, nesanicu, depresiju, nervozu, niti za bilo koju bolest, već samo za čovjeka kao jedinstvo duše, uma, osjećaja i tijela. Homeopatija liječi čovjeka, a ne bolest.

Treba napomenuti da se u klasičnoj homeopatiji daje samo jedan lijek istovremeno i nikada se ne miješaju lijekovi. To je jedan od osam osnovnih principa homeopatije. Isti lijek se može ponoviti više puta u različitim vremenskim intervalima, a drugačiji lijek se može dati tek nakon isteka aktivnog djelovanja prethodnog lijeka. U mnogim slučajevima će i biti potrebno više različitih lijekova da bi se došlo do izlječenja, ali se lijek mijenja tek ako se javi potreba za drugačijim lijekom što onda isključuje davanje prethodnog lijeka, a nikako se ne daju zajedno.