Vještina vizualizacija – 4 načina za ostvarenje želja!

Vještina vizualizacije - recept za ostvarenje želja

Sposobnost vizualizacija vještina je mentalnog programiranja koja nam pomaže da ostvarimo svoje ciljeve po zakonu privlačnosti. Tehnika vizualizacije ključ je uspjeha postizanja vrhunskih rezultata i jedna je od najvažnijih vještina koju ćete u životu naučiti.

Uspjeh vizualizacije leži u tome što je to sposobnost da se nešto predoči ili zamisli u slikama, a naš um upravo tako funkcionira, u slikama, tj.filmovima. Ako svjesno vizaliziramo naš cilj u slikama, potenciramo nas podsvjesni um koji upravlja našim ponašanjem i vodi nas do uspjeha.

Vizualizacija je vrsta meditacije u kojoj se fokusiramo na slike onoga što želimo postići kako bi se to urezalo u naš podsvjesni um koji nas zatim usmjerava prema onome što smo vizualizacijom u njega ugradili. Naš podsvjesni um ne zna što je stvarnost, a što zamišljeno, prema tome slika koju vizualiziramo i koju stalno zamišljamo potaknut će našu podsvijest na akcije koje će nas  voditi prema ostvarenju zamišljenog. Vještinu vizualizacije možemo koristiti za postizanje bilo kojeg cilja, između ostalog za pronalaženje posla, mršavljenje, protiv stresa, za izlječenje itd.

Vizualizaciju je dobro svakodnevno uvježbati i ispravno prakticirati kako bismo ovladali tehnihom i stekli vještinu koja će s vremenom postati navika, odnosno način života.

Za početak pokušajte koristiti ove početene korake kako biste svladali osnove tehnike vizualizacije:

 

1. Odredite cilj

Odlučite se za nešto čemu težite ili što želite napraviti te kreirajte jasnu mentalnu sliku povezanu s tim ciljem. Trebali biste zamisliti sebe toliko intenzivno da i sami povjerujete kako ste već postigli uspjeh.

2. Često se koncentrirajte na kreiranu  mentalnu sliku

Kad god ste u mogućnosti vizualizirajte svoj cilj. Tako će željena slika postati dio vašeg života. Jasno se koncentrirajte na nju ali uvijek budite opušteni. Što ćešće zamišljate tu sliku, to ćete brže početi primjećivati rezultate u svom životu.

3. Pozitivna energija

Vaše misli trebaju biti pozitivne i afirmirajuće. Dok ste koncentrirani na svoju mentalnu sliku, tj. svoj cilj razmišljajte o njemu na pozitivan i ohrabrujući način. Vjerujte kako možete ostvariti  ono što želite

4. Početak i kraj dana

Najbolje vrijeme za vizualiziranje je jutro nakon što se probudite i upravo prije nego zaspite. To su vremena u kojima je vaš podsvjesni um najpodložniji utjecaju. Zbog toga je dobro da vizualiziranje bude prvo što radite ujutro i zadnje što radite navečer prije spavanja.

Vizualizacija znanja predstavlja korištenje vizualnih prezentacija da bi se što kvalitetnije i jednostavnije razmijenilo znanje između bar dvije osobe. Primjere takvog prijenosa znanja nalazimo svagdje; to su vizualne skice, dijagrami, slike, znakovi, interaktivne vizualizacije, karte. Vizualizacija znanja integrira metode iz različitih područja kao što su vizualne komunikacije, komunikologija, vizualna percepcija i upravljanje znanjem.

Izvor: Wikipedija